Skip directly to content

Bolezni, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem

Družba Pfizer ima bogato zgodovino raziskav in razvoja na področju cepiv. V preteklosti je odigrala ključno vlogo pri izkoreninjenju ali praktični odpravi nekaterih najbolj smrtonosnih bolezni, na primer črnih koz in poliomielitisa (otroške paralize), ter pri razvoju različnih sistemov in tehnologij za dajanje cepiv, ki so omogočili preprečevanje bakterijskih okužb, na primer pnevmokokne bolezni. Naš program raziskav in razvoja na področju cepiv je med drugim stalno osredotočen na preprečevanje novih bolezni, tudi pri odraslih. Vodilno tehnologijo pri načrtovanju in konjugiranju cepiv izkoriščamo v prizadevanjih za preprečevanje zapletenih in za zdravljenje težavnih bolezni, ki jih povzročajo ti patogeni. Družba Pfizer raziskuje tudi moč inovativnih terapevtskih cepiv, da bi prinesla dolgotrajne terapevtske koristi na področje kroničnih bolezni in motenj, na primer alergijske astme in zasvojenosti s kajenjem. Cepiva lahko v telesu spodbudijo nastanek visoke ravni protiteles, ki lahko koristijo za obvladovanje teh zahtevnih zdravstvenih izzivov.