Skip directly to content

Kodeks ravnanja

V Pfizerju mora vsak sodelavec poznati temeljna pravna in etična vprašanja, povezana z našim delom. Zagotavljati mora ravnanje z integriteto. Integriteta kot jo pojmujemo v družbi, je več kot samo spoštovanje zakonov, gre za zelo pomembno vrednoto podjetja. Izraža, kdo smo kot podjetje, in kaj smo kot posamezniki. Dejstvo, da s svojim vedenjem izkazujemo integriteto, nam pomaga pridobivati zaupanje strank in spoštovanje.

Prva in najpomembnejša dolžnost vsakega zaposlenega sodelavca pri Pfizerju po vsem svetu je upoštevati predpise podjetja o poslovnem ravnanju in vse zakone, ki se nanašajo na našo proizvodnjo.