Skip directly to content

Poročanje o neželenih učinkih

Varnost bolnikov je naša glavna prednostna naloga, zato zdravstvene delavce in bolnike spodbujamo, naj nam sporočijo kakršnekoli informacije o varnosti, kakovosti ali delovanju Pfizerjevega izdelka, vključno z možnimi neželenimi učinki, poročili o določenih okoliščinah, ki bi lahko povečale bolnikovo tveganje za neželene učinke, kot tudi druge informacije, ki jih je treba prijaviti, vključno s pritožbami glede zdravila in z nepričakovanimi terapevtskimi učinki. Vsi Pfizerjevi zaposleni igrajo ključno vlogo pri izpolnjevanju pravnih in etičnih dolžnosti pri zbiranju in analiziranju teh poročil in so natančno usposobljeni, da prepoznajo in poročajo o neželenih učinkih. O vseh neželenih učinkih moramo poročati pristojnim regulacijskim organom, ne glede na to, ali lahko potrdijo njihovo natančnost.

Kaj storiti, če izkusite nepričakovane neželene učinke

Če jemljete ali predpisujete zdravilo in izkusite neželene učinke, bi morali o njih takoj poročati svojemu zdravniku ali drugemu zdravstvenemu delavcu (medicinski sestri ali farmacevtu).

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

oziroma družbi Pfizer, Ljubljana, ki je odgovorna za to spletno stran, na faks: 080 081 280 ali e-pošto: SVN.AEReporting@pfizer.com. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti zdravil.