Skip directly to content

Razvijanje novih zdravil

Naši znanstveniki  spreminjajo kemijske molekule v zdravila, da bi izboljšali življenja milijonov ljudi po vsem svetu.

Več kot deset let po dekodiranju človeškega genoma bolje razumemo biologijo človeka in vzroke bolezni. Spoznali smo  tudi, da je potrebno mnogo več, kot nudi samo vrhunska znanost za uvajanje pomembnih novih načinov zdravljenja. V zadnjih letih smo ocenili in izboljšali svoje metode raziskav in razvoja  zdravil, da bi bolnikom zagotovili stalen  prihod pomembnih novih zdravil in cepiv. V letih od 2010 do2014 smo prejeli 16 dovoljenj za promet na prvih velikih trgih, začeli približno 21 raziskav faze 3 in dosegli potrditev več kot 20 internih preizkusov koncepta raziskav pri zgodnejših programih.