Skip directly to content

Delo z bolniki

Organizacije bolnikov so skupine, ki si prizadevajo izboljšati kakovost življenja ljudi z določeno boleznijo ali zdravstvenim stanjem. Zagotavljajo podporne storitve in informacije za bolnike, oskrbovalce in njihove družine ter ljudi povezujejo z drugimi, ki imajo podobne izkušnje.

Večina ljudi pozna nekoga, ki se je obrnil na organizacijo bolnikov v določenem trenutku v življenju. Organizacije bolnikov si lahko tudi prizadevajo za boljše standarde oskrbe in boljši dostop do zdravljenja za bolnike, ki jih zastopajo.

Pri Pfizerju smo prepričani, da je pomembno zagotoviti finančno podporo tem organizacijam, ker s tem pomagamo nuditi podporne storitve. Organizacijam bolnikov priskrbimo sredstva tudi, kadar z njimi sodelujemo pri posebnih projektih, pri katerih imamo skupne interese. Organizacije bolnikov tudi želijo in morajo poznati nova zdravila, ki bi lahko koristila bolnikom, ki jih zastopajo. Če nas prosijo za te informacije, jim jih z veseljem posredujemo v okviru z zakoni predpisanih omejitev, ki jih moramo spoštovati.

Z našega stališča nam delo z organizacijami bolnikov omogoča boljše razumevanje potreb bolnikov, kar nam lahko pomaga zagotoviti boljše informacije za bolnike ali programe za obvladovanje bolezni.

V dialogu z organizacijami bolnikov spoštujemo njihovo neodvisnost in verodostojnost.

Kot člani Efpie smo dolžni objaviti seznam organizacij bolnikov, ki jim nudimo finančno podporo in/ali pomembnejšo nefinančno podporo, vključno z opisom narave podpore in njene denarne vrednosti. Za pomembnejšo nefinančno podporo, ki je ne moremo oceniti v denarju, moramo jasno opisati nedenarno vrednost, ki jo prejme organizacija. Prav tako smo dolžni zagotoviti seznam organizacij bolnikov, ki so se obvezale zagotoviti pomembne pogodbene storitve, vključno z opisom narave izvedenih storitev. Pri financiranju skupin bolnikov  je Pfizerjevo vodilo zagotavljanje, da neodvisnost organizacije ni ogrožena in da organizacija ni odvisna od sredstev, ki jih priskrbimo mi.