Skip directly to content

Transparentnost kliničnih podatkov

Pfizer je zavezan k transparentnosti v vsem, kar dela.

Zavezani smo k  odprtosti in iskrenosti do svojih strank, zainteresiranih strani in javnosti, kar zagotavljamo s celovitimi postopki delovanja v vsem našem poslovanju. Menimo, da je pomembno, da imajo raziskovalci, udeleženci raziskav, regulatorni organi in drugi, ki delujejo v dobro bolnikov, dostop do informacij o kliničnih raziskavah, ki izboljšujejo medicinsko razumevanje problemov. Pomembno je tudi, da ta dostop deluje tako, da varuje zasebnost bolnikov, ohranja vpliv regulatornih organov in vzdržuje spodbude za tiste, ki  ustvarjajo podatke, da bi izvajali nove raziskave. Javno objavimo rezultate naših kliničnih raziskav, ne glede na to, ali so rezultati nevtralni, negativni ali pozitivni. Objavimo tudi podatke, zbrane v kliničnih raziskavah, ki jih sponzoriramo s prostovoljci, z raziskovalci in drugimi.

Omogočamo varen dostop do anonimnih podatkov o bolnikih, v odgovor na znanstveno utemeljene raziskovalne predloge. Vzdržujemo učinkovito beleženje izmenjave  rezultatov naših raziskovalnih dejavnosti in pri tem izpolnjujemo stroga merila, za katera menimo, da so pomembna za zagotovitev varne uporabe podatkov.