KontaktiKontaktiPogoji za uporaboPolitika zasebnostiUporaba piškotkov
HomeOdgovornostTransparentnost in javna objava prenosa sredstevTransparentnost in javna objava prenosa sredstev

Družba Pfizer se zavzema za popolno preglednost sodelovanja farmacevtske industrije z zdravstvenimi organizacijami (v nadaljevanju ZO) in zdravstvenimi delavci (v nadaljevanju ZD), zato se v skladu s Kodeksom transparentnosti zavezuje k javni objavi prenosov sredstev na ZO in ZD.

Za prenos sredstev na ZO se objavi znesek, povezan s katero koli spodaj navedeno kategorijo:

Donacije in prispevki za izobraževanje ZO v podporo zdravstveni oskrbi, vključno z donacijami, prispevki za izobraževanje in v naravi, dane ustanovam, organizacijam ali združenjem, ki jih sestavljajo ZD in/ali nudijo zdravstvene storitve.

Prispevek za kritje stroškov, povezanih s strokovnimi dogodki, vključno s sponzorstvom udeležbe na dogodku ZD ali prek ZO, kot so na primer:

  • pristojbine za registracijo;

  • sponzorske pogodbe z ZO ali tretjimi osebami, ki jih imenuje ZO za vodenje dogodka in

  • stroški potovanja in nastanitve.

Nadomestila za storitve in svetovanje.

Za prenos sredstev na ZD se objavi znesek, povezan s katero koli spodaj navedeno kategorijo:

Prispevek za kritje stroškov, povezanih s strokovnimi dogodki, kot so:

  • pristojbine za registracijo in

  • stroški potovanja in nastanitve.

Nadomestila za storitve in svetovanje.

Plačila na področju raziskav in razvoja.

Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Objava teh podatkov je namenjena zgolj zagotavljanju transparentnosti, kot je nadalje razloženo v Pfizerjevem EEA HCP OBVESTILU O VAROVANJU ZASEBNOSTI na https://privacycenter.pfizer.com/sl/hcp (poglavje »Razkritje prenosov vrednosti«). Razkritje tovrstnih podatkov ne pomeni, da je dano dovoljenje s strani Pfizerja glede vsakršnega nadaljnjega obdelovanja osebnih podatkov osebam, ki obiskujejo predmetno spletno stran, nimajo splošnega pooblastila za izvedbo kakršne koli nadaljnje obdelave podatkov o zdravstvenih delavcih (health care professionals, HCP), npr. za njihovo kombiniranje z informacijami, objavljenimi na drugih spletnih straneh.

2022 - Plačila na področju raziskav in razvoja
Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Metodološko poročilo podrobneje pojasnjuje način pridobivanja in objave prenosa sredstev za koledarsko leto 2022.

Poročilo o prenosu sredstev na ZD in ZO za koledarsko leto 2022.

Družba Pfizer potrjuje, da končno poročilo zagotavlja preglednost plačil in prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem v skladu z zahtevami tako evropskega kodeksa, kot ga je sprejela Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj, kot tudi ustreznega nacionalnega kodeksa.


2021 - Plačila na področju raziskav in razvoja
Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Metodološko poročilo podrobneje pojasnjuje način pridobivanja in objave prenosa sredstev za koledarsko leto 2021.

Poročilo o prenosu sredstev na ZD in ZO za koledarsko leto 2021.

Družba Pfizer potrjuje, da končno poročilo zagotavlja preglednost plačil in prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem v skladu z zahtevami tako evropskega kodeksa, kot ga je sprejela Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj, kot tudi ustreznega nacionalnega kodeksa.

 

2020 - Plačila na področju raziskav in razvoja
Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Metodološko poročilo podrobneje pojasnjuje način pridobivanja in objave prenosa sredstev za koledarsko leto 2020.

Poročilo o prenosu sredstev na ZD in ZO za koledarsko leto 2020.

Družba Pfizer potrjuje, da končno poročilo zagotavlja preglednost plačil in prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem v skladu z zahtevami tako evropskega kodeksa, kot ga je sprejela Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj, kot tudi ustreznega nacionalnega kodeksa.

Pogoji za uporaboPolitika zasebnostiUporaba piškotkovZa strokovno javnost Metastatski-rd.si Sos-klop.si Zemljevid spletnega mestaPfizer WorldwideNotranje poročanje o nepravilnostih © Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer podružnica Ljubljana, Julij 2022. Vse pravice pridržane. PP-UNP-SVN-0019.