KontaktiKontaktiPogoji za uporaboPolitika zasebnostiUporaba piškotkov
Pogoji za uporaboHomePogoji za uporabo

Dobrodošli na spletni strani www.pfizer.si
Lastnik te spletne strani je Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana.
Prosimo, pazljivo preberite in preglejte Pogoje za uporabo pred dostopanjem do te spletne strani ali pred uporabo vsebine strani. Z dostopanjem ali uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s Pogoji za uporabo. Če se ne strinjate s Pogoji za uporabo, ne smete dostopati do te spletne strani in je uporabljati. Pfizer lahko od časa do časa spremeni Pogoje za uporabo, zato jih morate redno preverjati, saj so vse spremembe v veljavi takoj, ko so objavljene na spletni strani.

Uporaba spletne strani

Vaše dostopanje do strani in uporaba informacij na tej spletni strani je predmet Pogojev za uporabo. Strinjate se, da boste ves čas pri uporabi in dostopanju do te spletne strani ravnali v skladu z zakoni in da ne boste storili ničesar, kar bi škodilo, oviralo, omejilo dostop, motilo ali poslabšalo delovanje te spletne strani ali drugim uporabnikom preprečilo uporabo in zadovoljstvo ob tej spletni strani.

Vsebina

Strinjate se, da dostopate do te spletne strani in uporabljate njeno vsebino na lastno odgovornost. Pfizer lahko kadar koli doda, spremeni ali izbriše vsebine s te spletne strani po lastni presoji. Pfizer si bo razumno prizadeval, da bodo na tej spletni strani vključeni zanesljivi in posodobljeni podatki, a ne daje nobenih jamstev glede točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti za posebne namene uporabe. Pfizer pri tem odreka vsako jamstvo, eksplicitno ali implicitno, v najvišji možni meri, ki jo dovoljujejo zakoni. Pfizer, njegove podružnice ali stranke, vključene v ustvarjanje, izdelavo ali dostavo te spletne strani, ne bodo odgovorni za nobeno izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali s pogodbo, škodnim dejanjem (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače zaradi zanašanja na informacije, ki jih vsebuje ta spletna stran, na dostopanje do spletne strani, na uporabo ali nezmožnost uporabe te spletne strani, ali za napake ali morebitno izpuščenost vsebine na internetni strani. Ta omejitev vključuje tudi izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi virusov, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, programsko opremo ali podatke.

Piškotki in zasebnost

Pfizer spoštuje zasebnost uporabnikov svoje spletne strani. Prosimo, preberite našo Politiko piškotkov in zasebnosti, ki pojasnjuje pravice uporabnikov in osnovo, na podlagi katere lahko uporabimo osebne podatke (vključno z uporabo "piškotkov"), ki se nam razkrijejo prek te spletne strani.

Spletne strani in povezave tretjih oseb

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe, nad katerimi nimamo nobenega nadzora. Te povezave so navedene le kot možnost. Podobno se lahko do te spletne strani dostopa prek povezav tretjih oseb, nad katerimi Pfizer nima nadzora. Pfizer ne daje nobenih jamstev glede točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti za informacije, ki jih vsebujejo takšne spletne strani, in ne bo odgovarjal za izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi takšnih informacij. Vključitev povezave tretje osebe ne implicira odobritve ali priporočila s strani Pfizerja.

Zdravstvene informacije

Ta spletna stran lahko vsebuje informacije, povezane z različnimi zdravstvenimi stanji in njihovim zdravljenem. Te informacije so le splošne narave in niso mišljene kot nadomestilo za nasvete, ki jih da zdravnik ali drug usposobljen zdravstveni delavec. Informacij na tej spletni strani ne smete uporabiti za diagnosticiranje zdravstvenih težav ali težav s počutjem ali za diagnozo bolezni. Vedno se posvetujte z zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Nezaupne informacije

Kot je določeno v naši Politiki piškotkov in zasebnosti, se je in se bo vsako sporočanje ali drugo gradivo, ki jih Pfizerju pošljete preko spleta ali objavite na spletni strani po elektronski pošti ali kako drugače, kot so vprašanja, komentarji in predlogi, obravnavalo kot nezaupno gradivo. Zato Pfizer do tega ne bo imel nobenih obveznosti. Pfizer bo lahko svobodno uporabil zamisli, koncepte, znanje ali tehniko, ki jih vsebujejo takšna sporočila in gradiva, za kakršen koli namen, vključno z razvojem, proizvodnjo in marketingom.

Pravice intelektualne lastnine

Pfizer je lastnik vseh avtorskih pravic, patentov, pravic do podatkovnih baz, blagovnih znamk, dizajnov, znanj in zaupnih informacij (registriranih ali ne) ter vseh drugih pravic intelektualne lastnine, vsebovanih na tej spletni strani in v njenih vsebinah. Vsebina te spletne strani se lahko kopira le za nekomercialno osebno rabo z ohranjenimi vsemi avtorskimi pravicami in lastniškimi informiranji, nato pa se tega ne sme ponovno kopirati, razmnoževati ali deliti. Razen v primerih, ko je izrecno dovoljeno, kar je prej že zavedeno, ne smete kopirati, prikazovati, prenesti, razdeliti, spremeniti, razmnoževati, ponovno objaviti ali ponovno prenašati nobenih informacij, besedil ali dokumentov, vsebovanih na tej spletni strani ali njenih delih, v elektronski ali tiskani obliki ali ustvariti sekundarnega dela brez Pfizerjevega izrecnega pisnega dovoljenja. Pfizerjevo ime in logotip sta registrirani blagovni znamki in ju ne smete uporabljati brez Pfizerjevega pisnega dovoljenja. Zloraba Pfizerjevih blagovnih znamk ali drugih gradiv je prepovedana in morda krši avtorsko zakonodajo, zakonodajo blagovnih znamk in/ali druge angleške zakone. Upoštevajte, da Pfizer dejavno in dosledno uveljavlja svoje pravice intelektualne lastnine z vsemi pravnimi sredstvi.

Slovenski zakoni

Ta spletna stran in njena vsebina sta usklajeni s slovenskimi zakoni. Kljub temu, da so informacije na spletni strani dostopne uporabnikom zunaj države, so informacije na spletni strani namenjene le za uporabo naših državljanov.

Razno

Če bi bile katere koli določbe teh Pogojev za uporabo spletne strani nezakonite, neveljavne ali neizvršljive, bodo izbrisane, ne da bi to vplivalo na izvršljivost preostalih določb.

Pogoji za uporaboPolitika zasebnostiUporaba piškotkovZa strokovno javnost Metastatski-rd.si Sos-klop.si Zemljevid spletnega mestaPfizer Worldwide © Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer podružnica Ljubljana, Julij 2022. Vse pravice pridržane. PP-UNP-SVN-0019.