Skip directly to content

Transparentnost in javna objava prenosa sredstev

Družba Pfizer se zavzema za popolno preglednost sodelovanja farmacevtske industrije z zdravstvenimi organizacijami (v nadaljevanju ZO) in zdravstvenimi  delavci (v nadaljevanju ZD), zato se v skladu s Kodeksom transparentnosti zavezuje k javni objavi prenosa sredstev na ZO in ZD.

Za prenos sredstev na ZO se objavi znesek, povezan s katero koli spodaj navedeno kategorijo:

Donacije in prispevki za izobraževanje.  Donacije in prispevki za izobraževanje ZO v podporo zdravstveni oskrbi, vključno z donacijami, prispevki za izobraževanje in v naravi, dane ustanovam, organizacijam ali združenjem, ki jih sestavljajo ZD in/ali nudijo zdravstvene storitve.

Prispevek za kritje stroškov, povezanih z dogodki. Prispevek za kritje stroškov, povezanih z dogodki, vključno s sponzorstvom udeležbe na dogodku ZD ali prek ZO, kot so na primer:

  • Pristojbine za registracijo;
  • Sponzorske pogodbe z ZO ali tretjimi osebami, ki jih imenuje ZO za vodenje dogodka in
  • Stroški potovanja in nastanitve.

Nadomestila za storitve in svetovanje.

Za prenos sredstev na ZD se objavi znesek, povezan s katero koli spodaj navedeno kategorijo:

Prispevek za kritje stroškov, povezanih z dogodki, kot so:

  • Pristojbine za registracijo in
  • Stroški potovanj in nastanitve.

 Nadomestila za storitve in svetovanje.

Plačila na področju raziskav in razvoja.

Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Objava teh podatkov je namenjena zgolj preglednosti, kot je nadalje razloženo v Pfizerjevem EEA HCP OBVESTILU O VAROVANJU ZASEBNOSTI na https://privacycenter.pfizer.com/sl/hcp (poglavje »Razkritje prenosa vrednosti«). Osebe, ki uporabljajo spletno stran, nimajo splošnega pooblastila za izvedbo kakršne koli nadaljnje obdelave podatkov o zdravstvenih delavcih (health care professionals, HCP), npr. za njihovo kombiniranje z informacijami, objavljenimi na drugih spletnih straneh.

 

2018 Plačila na področju raziskav in razvoja

Plačila na področju raziskav in razvoja.

Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Metodološko poročilo podrobneje pojasnjuje način pridobivanja in objave prenosa sredstev za koledarsko leto 2018.

Poročilo o prenosu sredstev na ZD in ZO za koledarsko leto 2018.

Družba Pfizer potrjuje, da končno poročilo zagotavlja preglednost plačil in prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem v skladu z zahtevami tako evropskega kodeksa, kot ga je sprejela Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj, kot tudi ustreznega nacionalnega kodeksa.

2017 Plačila na področju raziskav in razvoja

Plačila na področju raziskav in razvoja.

Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Metodološko poročilo podrobneje pojasnjuje način pridobivanja in objave prenosa sredstev za koledarsko leto 2017.

Poročilo o prenosu sredstev na ZD in ZO za koledarsko leto 2017.

Družba Pfizer potrjuje, da končno poročilo zagotavlja preglednost plačil in prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem v skladu z zahtevami tako evropskega kodeksa, kot ga je sprejela Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj, kot tudi ustreznega nacionalnega kodeksa.

2016 Plačila na področju raziskav in razvoja

Plačila na področju raziskav in razvoja.

Vsaka članica javno objavi prenos sredstev na področju raziskav in razvoja skupinsko, za vsako obdobje poročanja. Stroški v zvezi z dogodki, ki so očitno povezani z aktivnostmi iz te točke, se lahko vključijo v skupinsko poročanje v kategorijo "Plačila na področju raziskav in razvoja".

Metodološko poročilo podrobneje pojasnjuje način pridobivanja in objave prenosa sredstev za koledarsko leto 2016.

Poročilo o prenosu sredstev na ZD in ZO za koledarsko leto 2016.

Družba Pfizer potrjuje, da končno poročilo zagotavlja preglednost plačil in prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem v skladu z zahtevami tako evropskega kodeksa, kot ga je sprejela Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj, kot tudi ustreznega nacionalnega kodeksa.